≡≡≡≡ تخفیف ویژه:  مسیرهای یادگیری با 40% تخفیف ≡≡≡≡  

logo mix

گروه: مهارتهای بیزنس

تعداد آموزش: 648


سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح پیشرفته
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI

سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح پیشرفته
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI

سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح پیشرفته
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
دانلود رایگان
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI

سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح پیشرفته
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI

سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
ترتیب:
سطح:
زمان:
نوع:
25,000 تومان
در این دوره، نویسنده، سخنران اصلی و مربی دکتر Todd Dewett به شما نشان می دهد که چگونه بر اصول اصالت تسلط داشته باشید و چگونه اصالت را در دیگران ایجاد کنید. این شامل درک اهمیت اصالت، اجزای آن، جنبه منفی اصالت و ماهیت تناسب اصیل است. علاوه بر این، یاد بگیرید که چگونه اصالت را...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 13
زمان: 34m 48s
بازدید: 99
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 09-05-2022
( 19 روز قبل)
توضیحات کامل reorder
25,000 تومان
در این دوره، نویسنده، سخنران اصلی و مربی دکتر Todd Dewett به شما می آموزد که چگونه در زمان های چالش برانگیز مهارت های مقابله ای موثر ایجاد کنید. او به این موضوع می پردازد که چرا مهم است که در مورد موقعیت خود با خود صادق باشید، چگونه برنامه ریزی کنید و در صورت لزوم دوباره گروه...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 12
زمان: 34m 10s
بازدید: 115
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 05-05-2022
( 23 روز قبل)
توضیحات کامل reorder
25,000 تومان
هر فروش، بزرگ یا کوچک، با یک سرنخ شروع می شود. سرنخ ریشه همه کسب و کار است و برای هر فرآیند خرید ضروری است، اما آنها چیزی هستند که بسیاری برای یافتن آن تلاش می کنند. آنها توهم هستند و گاهی اوقات در ارزش خود فریب می دهند، اما هم فروش و هم بازاریابی نه تنها برای رشد، بلکه...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 16
زمان: 33m 40s
بازدید: 107
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 05-05-2022
( 23 روز قبل)
توضیحات کامل reorder
29,000 تومان
زبان، نحوه درک ما از خود، جهان و روابطمان را شکل می دهد. کلماتی که ما به کار می بریم می توانند حس تعلق ایجاد کنند، اما همچنین می توانند بدون اینکه ما متوجه شویم طردکننده باشند، به ویژه زمانی که به عناصر هویت منحصر به فرد ما مانند جنسیت، نژاد و قومیت، ناتوانی، گرایش جنسی...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 14
زمان: 55m 2s
بازدید: 153
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 04-05-2022
( 24 روز قبل)
توضیحات کامل reorder
25,000 تومان
برچیدن محل های کار ناسالم نیاز به اقدام دارد. اگرچه برای شرکت‌ها به طور فزاینده‌ای رایج است که اهمیت تنوع و گنجاندن در محل کار را تشخیص دهند، بسیاری از تعصبات در فرهنگ‌هایی که ناخواسته ایجاد کرده‌اند بی‌اطلاع هستند. دیگران ممکن است بدانند مشکلی وجود دارد، اما نمی...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 13
زمان: 38m 0s
بازدید: 140
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 04-05-2022
( 24 روز قبل)
توضیحات کامل reorder
25,000 تومان
در این دوره، نویسنده، سخنران کلیدی و مربی دکتر Todd Dewett بحث می‌کند که چگونه رهبران جوان می‌توانند از طریق برنامه‌ریزی، استفاده مؤثر از دیگران و درگیر کردن تیم موفق شوند. با توجه به تغییرات سریع نسلی که در نیروی کار جهانی اتفاق می افتد، مهارت های منحصر به فردی وجود دارد...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 12
زمان: 33m 25s
بازدید: 83
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 04-05-2022
( 24 روز قبل)
توضیحات کامل reorder
29,000 تومان
وقتی به انتخاب‌هایی که در زندگی‌تان انجام داده‌اید نگاه می‌کنید، یا زمانی که آینده‌تان را در نظر می‌گیرید، آیا تصمیم‌هایتان را بر اساس آنچه ممکن است یا بر اساس آنچه که معتقدید واقع‌بینانه‌تر است، قرار می‌دهید؟ در مورد انتخاب های مبتنی بر ایمنی و ثبات، حرف های...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 18
زمان: 1h 5m
بازدید: 155
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 28-04-2022
( 30 روز قبل)
توضیحات کامل reorder
29,000 تومان
چگونه می توانید یک ایده را به صورت استراتژیک به یک تجارت واقعی تبدیل کنید که بتوانید در طول زمان رشد کرده و حفظ کنید؟ در این دوره، بهترین شیوه ها را بیاموزید که به عنوان راهنمایی برای هدایت نوآوری از طریق تمرین استراتژیک و الهام گرفته از طراحی در طراحی کسب و کار عمل می...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 19
زمان: 1h 10m
بازدید: 265
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 21-04-2022
1401/2/1
توضیحات کامل reorder
29,000 تومان
آیا می‌دانستید که می‌توانید مهارت‌های داستان‌سرایی خود را برای افزایش فروش و گسترش کسب‌وکارتان به کار بگیرید؟ ترفند این است که مغز چپ و راست مغز خود را ادغام کنید تا بتوانید داستان های بهتری را با داده ها تعریف کنید. در این دوره، مربی Mark Donnolo به شما نشان می دهد که...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 16
زمان: 48m 18s
بازدید: 248
سطح پیشرفته
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 20-04-2022
1401/1/31
توضیحات کامل reorder
29,000 تومان
مهارت های قوی بین فردی، صرف نظر از نقش یا سطح شما، یک امر ضروری در محل کار است. در این دوره، مدیر توسعه حرفه ای Sarah-SoonLing Blackburn به شما نشان می دهد که چگونه مهارت های بین فردی مانند خودآگاهی، برخورد با اختلاف نظرها و گوش دادن عمیق را توسعه دهید، در حالی که با همکاران به صورت...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 11
زمان: 42m 36s
بازدید: 208
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 19-04-2022
1401/1/30
توضیحات کامل reorder
29,000 تومان
همانطور که رسانه‌های اجتماعی، تجارت الکترونیک و حتی خود اینترنت زمانی به عنوان مدهای گذرا دیده می‌شدند، اما در نهایت انقلابی در شیوه کسب و کار شرکت‌ها ایجاد کردند، Web3 و متاورس در حال ساختن اقتصادهای تمام عیار از کالاها و خدمات هستند که در حال تغییر هستند. نحوه تعامل...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 13
زمان: 44m 23s
بازدید: 300
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 18-04-2022
1401/1/29
توضیحات کامل reorder
29,000 تومان
مهارت‌های بسیاری وجود دارد که افراد برای انجام موفقیت‌آمیز و شایستگی شغل خود دارند. شما مهارت‌هایی دارید که در حال انجام آن‌ها بوده‌اید، و مهارت‌هایی که از تجربه کسب کرده‌اید، که همه این‌ها در بسته‌ای ترکیب می‌شوند که می‌توانید برای پیشبرد حرفه‌تان، چه در سازمان...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 19
زمان: 56m 11s
بازدید: 119
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 15-04-2022
1401/1/26
توضیحات کامل reorder
35,000 تومان
از داده های بزرگ برای گفتن داستان مشتری خود با تجزیه و تحلیل پیش بینی کننده استفاده کنید. در این دوره، مربی Kumaran Ponnambalam به شما در مورد چرخه زندگی مشتری و اینکه چگونه تجزیه و تحلیل پیش بینی می تواند به بهبود هر مرحله از سفر مشتری کمک کند، آموزش می دهد. با یادگیری در مورد...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 39
زمان: 1h 36m
بازدید: 233
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 12-04-2022
1401/1/23
توضیحات کامل reorder
29,000 تومان
مهم نیست کجا کار می کنید - تصمیم گیری یک واقعیت دشوار اما اجتناب ناپذیر زندگی است. اما اگر آسان تر بود چه؟ اگر بتوانید راهی برای تصمیم گیری هوشمندانه تر، سریع تر و موفق تر بیابید، چه؟ در این دوره، مربی Jamie Champagne به شما نشان می دهد که چگونه از داده ها برای تصمیم گیری بهتر،...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 12
زمان: 44m 20s
بازدید: 225
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 11-04-2022
1401/1/22
توضیحات کامل reorder
29,000 تومان
موفقیت مشتری زمینه جدیدی است که فراتر از فروش سنتی تر، بازاریابی و پشتیبانی مشتری است. تیم هایی برای مدیریت چرخه زندگی مشتری و تشویق به پذیرش، تمدید، افزایش فروش و حمایت ایجاد می شوند. موفقیت مشتری یکی از داغ ترین روندهای B2B از زمان ظهور مدل کسب و کار اشتراکی است. این...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 18
زمان: 58m 33s
بازدید: 302
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 07-04-2022
1401/1/18
توضیحات کامل reorder
25,000 تومان
مشکلات چیز جدیدی نیستند، اما چگونه می‌توانیم به ریشه‌های مشکلات برسیم و آنها را برطرف کنیم؟ در این دوره، مربی Sam Yankelevitch به تجزیه و تحلیل علل ریشه ای و چگونگی انجام آن برای کسب و کارتان می پردازد. سم تجزیه و تحلیل علت ریشه ای (RCA) را تعریف می کند و نحوه کار با دیگران را...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 13
زمان: 37m 2s
بازدید: 131
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 04-04-2022
1401/1/15
توضیحات کامل reorder
35,000 تومان
حسابداری زبان تجارت است. دانش قوی از اصول اولیه کمک زیادی به شما می کند تا در تصمیم گیری های تجاری احساس اطمینان کنید. در این دوره آموزشی، مربی Denise Probert به شما نشان می دهد که چگونه از اطلاعات حسابداری و مالی استفاده کنید، حتی اگر حسابدار نباشید. او بهترین شیوه ها را برای...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 23
زمان: 1h 45m
بازدید: 211
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 01-04-2022
1401/1/12
توضیحات کامل reorder
29,000 تومان
آیا یک ایده میلیارد دلاری برای یک تجارت یا محصول دارید اما نمی دانید از کجا شروع کنید؟ یا شاید شما یک مدیر محصول هستید که مسئولیت سنگین ساختن یک محصول جدید در شرکت خود را بر عهده دارید و احساس گمراهی می کنید؟ در این دوره، مربی Charu Sharma کارآفرین و سرمایه‌گذار در «سیلیکون...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 12
زمان: 47m 43s
بازدید: 41
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 30-03-2022
1401/1/10
توضیحات کامل reorder
29,000 تومان
تجزیه و تحلیل استراتژی یکی از شش حوزه دانش اصلی تجزیه و تحلیل کسب و کار است و متخصصان باید بتوانند شیوه های تحلیل استراتژی را در فعالیت های کاری خود بگنجانند. در این دوره، مربی Laura Paton با مبانی تحلیل استراتژی، از جمله ارزش و مفاهیم شروع می کند. در مرحله بعد، او به شما نشان...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 22
زمان: 1h 18m
بازدید: 389
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 28-03-2022
1401/1/8
توضیحات کامل reorder
19,000 تومان
استرس مداوم و فرسودگی شدید ناشی از شرایط زندگی و کار معاصر به خوبی شناخته شده است، اما آیا ما این را با رنج بیشتر از آنچه نیاز داریم ترکیب می کنیم؟ اگر می‌توانستیم راه آسان‌تری پیدا کنیم که نتایج بهتری داشته باشد، چه؟ رهبر فکری مشهور و نویسنده پرفروش Greg McKeown بینش ها...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 7
زمان: 22m 51s
بازدید: 232
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 28-03-2022
1401/1/8
توضیحات کامل reorder
29,000 تومان
آگاهی بیشتر از سلامت روان در محل کار بسیار مهم است، اما همیشه آسان نیست که بدانید چه چیزی برای همکارانتان بهترین است، یا چگونه می توانید بهتر از آنها حمایت کنید تا احساس کنند به عنوان یک انسان به رسمیت شناخته شده و کاملاً ارزشمند هستند. در این دوره آموزشی، مربی Tiffany Jameson...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 19
زمان: 1h 7m
بازدید: 176
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 28-03-2022
1401/1/8
توضیحات کامل reorder
(رایگان)
دانلود رایگان cloud_download
داستان های رسانه های اجتماعی یک راه سرگرم کننده و کم هزینه برای ارتباط با مشتریان است. در این دوره، مربی Martin Waxman، کارشناس بازاریابی دیجیتال و رسانه‌های اجتماعی، مراحل کلیدی را برای استفاده از داستان‌های رسانه‌های اجتماعی برای جذب مشتریان خود بیان می‌کند. او به شما...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 8
زمان: 14m 8s
بازدید: 196
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
دانلود رایگان
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 24-03-2022
1401/1/4
توضیحات کامل reorder
29,000 تومان
برابری یک مفهوم بسیار مهم در محیط کار امروزی است. در این دوره، مربی Mary-Frances Winters به شما کمک می کند تا درک بهتری از چیستی آن به دست آورید، برخی از مزایای آن را به شما نشان می دهد، و توصیه های عملی در مورد تقویت عدالت در استخدام، ترفیع و توسعه ارائه می دهد. او با توضیح اینکه...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 21
زمان: 1h 24m
بازدید: 236
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 16-03-2022
1400/12/25
توضیحات کامل reorder
29,000 تومان
بحث در مورد تفاوت های فرهنگی ممکن است ناراحت کننده باشد. جرات می گیرند. در این دوره، دکتر Daisy Lovelace، استاد دانشگاه دوک، اصول و استراتژی هایی را به اشتراک می گذارد که می تواند به شما کمک کند مکالمات سازنده و معناداری در مورد موضوعات مرتبط با تنوع داشته باشید. او به شما کمک...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 15
زمان: 55m 6s
بازدید: 344
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 15-03-2022
1400/12/24
توضیحات کامل reorder
25,000 تومان
یک ضرب المثل قدیمی وجود دارد، «شانس چیزی است که زمانی اتفاق می افتد که آمادگی با فرصت روبرو شود.» اگر در زمینه فروش کار می کنید، باید زمانی که فرصت های شما به وجود می آید آماده باشید، و در این دوره، مربی Lisa Magnuson به شما نشان می دهد که چگونه آماده سازی تماس فروش خود را بهینه...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 12
زمان: 37m 49s
بازدید: 97
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 07-03-2022
1400/12/16
توضیحات کامل reorder
25,000 تومان
یاد بگیرید که چگونه نامه های تجاری و ایمیل های رسمی کوتاه، واضح و دقیق بنویسید. این دوره به شما می آموزد که چگونه به نتیجه برسید و روابط بهتری با مشتریان، همکاران و مشتریان ایجاد کنید. نویسنده و روزنامه نگار Tom Geller به شما کمک می کند تا اهداف خود را روشن کنید، درباره موضوع...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 11
زمان: 36m 22s
بازدید: 447
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 03-03-2022
1400/12/12
توضیحات کامل reorder
75,000 تومان
خدمات وب آمازون (AWS) پرکاربردترین پلتفرم ابری است و برای بسیاری از سازمان‌هایی که به دنبال کاهش هزینه‌ها با اتخاذ استراتژی زیرساخت ابری هستند، مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این دوره، مدرس Shyam Raj وظایفی را که برای ادمین های ابر ضروری است، از جمله هویت و دسترسی، امنیت،...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 59
زمان: 5h 55m
بازدید: 214
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 02-03-2022
1400/12/11
توضیحات کامل reorder
29,000 تومان
اگر در محل کار احساس بی حوصلگی می کنید یا به دنبال یک چالش یا فرصت جدید هستید، به راحتی فراموش می کنید که بهترین گزینه شما اغلب درست در مقابل شما نشسته است. از آنجایی که تغییرات بزرگ به ایجاد اختلال در محیط کار سنتی ادامه می دهد، بسیاری از شرکت ها متوجه شده اند که باید...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 15
زمان: 45m 40s
بازدید: 231
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 01-03-2022
1400/12/10
توضیحات کامل reorder
36,000 تومان
مدیران ارشد فناوری (CTO) هم آنچه که یک شرکت می سازد و هم فرهنگی که در آن ساخته شده است را شکل می دهند. همراه با ارائه راه‌حل‌های نوآورانه و ساخت محصولات فوق‌العاده به موقع و با بودجه، مدیران ارشد فناوری باید یک تیم مهندسی قوی را مدیریت کنند و در مورد فناوری‌هایی که به...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 41
زمان: 2h 33m
بازدید: 478
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 24-02-2022
1400/12/5
توضیحات کامل reorder
19,000 تومان
آیا به دنبال درک بهتری از نحوه کار در مدیریت برنامه هستید؟ این دوره مقدمه ای کوتاه و سریع در مورد اینکه چه کسی، چه چیزی، چگونه و چرا نقش ارائه می دهد. مربی Claudine Peet اصول اولیه را به شما نشان می دهد، اصطلاحات کلیدی، مفاهیم و مسئولیت های یک مدیر برنامه معمولی در یک سازمان...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 6
زمان: 16m 38s
بازدید: 356
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 23-02-2022
1400/12/4
توضیحات کامل reorder
صفحه 1 از 22
تمامی زیرنویس‌های فارسی و مطالب ترجمه شده در سایت، بطور انحصاری متعلق به فارسی لینـدا بوده و هر گونه کپی‌ برداری و یا استفاده از آنها به هر شکلی در سایتها یا برنامه‌های دیگر پیگرد قانونی دارد