%40 تخفیف  برای خرید  مسیرهای یادگیری

logo mix

گروه: بهره وری

تعداد آموزش: 214


سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI

سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI

سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
دانلود رایگان
زیرنویس فارسی AI
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
دانلود رایگان
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI

سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI

سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
ترتیب:
سطح:
زمان:
نوع:
29,000 تومان
در جنگ برای استعدادهای برتر، ایجاد یک استراتژی استعداد موثر مهم است. و با استخدام شروع نمی شود. یک استراتژی موثر با دانستن اینکه بهترین نامزدهای ممکن را از کجا پیدا کنید یا «منبع» کنید، شروع می شود. شما باید به طور فعال استعدادهای برتر را شناسایی و جذب کنید، به طوری که...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 15
زمان: 1h 4m
بازدید: 72
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 15-11-2022
( 16 روز قبل)
توضیحات کامل reorder
29,000 تومان
چابکی فرهنگی یکی از حیاتی‌ترین مهارت‌های حرفه‌ای است که امروزه مورد نیاز است، اما به گفته کارفرمایان، یافتن آن در نیروی کار دشوار است. در این دوره، مربی Paula Caligiuri به شما می آموزد که چگونه با ایجاد شش مهارت کلیدی، چابکی فرهنگی خود را توسعه دهید: کاهش درک، ایجاد کنجکاوی،...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 16
زمان: 46m 21s
بازدید: 119
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 08-11-2022
( 23 روز قبل)
توضیحات کامل reorder
19,000 تومان
تبدیل شدن به یک متحد واقعی به چه معناست؟ این سوال اکنون بیش از هر زمان دیگری مطرح است. متحدان واقعی با یک ذهنیت فراگیر بر اساس سه اصل اساسی شروع می کنند: شجاع باشید، فروتن باشید و فداکار باشید. کشف کنید که چگونه این اصول را عملی کنید، متحد بهتری شوید و تغییری باشید که می...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 8
زمان: 23m 30s
بازدید: 110
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 03-11-2022
( 28 روز قبل)
توضیحات کامل reorder
29,000 تومان
ناامنی در محل کار چگونه است و چگونه می توانید اعتماد به نفس واقعی ایجاد کنید؟ در این دوره، مربی Jay Fields رویکردی جامع برای شناخت و عادی سازی الگوهای فکری و پاسخ هایی که زمینه ساز احساس ناامنی در کار است، ارائه می دهد و راهبردهایی را برای توانمندسازی شما برای تغییر وضعیت...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 14
زمان: 43m 1s
بازدید: 22
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 25-10-2022
1401/8/3
توضیحات کامل reorder
29,000 تومان
در نیروی کار امروزی، ابتکارات تنوع، برابری، شمول و تعلق (DEIB) نه تنها یک ایده عالی، بلکه ضروری هستند. آنها می توانند تفاوت را در این که آیا می توانید بهترین نامزدهای شغلی را استخدام کرده و حفظ کنید، تفاوت ایجاد کنند، اینکه آیا شما تمام دیدگاه هایی را که برای موفقیت در...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 20
زمان: 50m 15s
بازدید: 120
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 24-10-2022
1401/8/2
توضیحات کامل reorder
25,000 تومان
اگر مدیر هستید، توجه به مشارکت کارکنان بسیار مهم است. روش هایی که از طریق آنها مشارکت کارکنان خود را تشخیص می دهید و برای آنها ارزش قائل می شوید، می تواند موفقیت تیم شما را شکست دهد. اما چگونه می‌توانید شیوه‌های جدیدی را برای صداقت و شناخت ایجاد کنید، وقتی رویکردهای...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 12
زمان: 32m 55s
بازدید: 93
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 24-10-2022
1401/8/2
توضیحات کامل reorder
29,000 تومان
بهداشت روانی کارکنان موضوع داغ بحث در محیط کار امروزی است. این دوره که توسط روانشناس Karen Doll برگزار می شود، اهمیت آگاهی از سلامت روان در محیط کار را مورد بحث قرار می دهد. او تکنیک‌های مدیریت استرس مبتنی بر علم را توضیح می‌دهد که در دسترس و کاربردی هستند، مانند تنظیم حالت...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 20
زمان: 58m 17s
بازدید: 203
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 21-10-2022
1401/7/29
توضیحات کامل reorder
29,000 تومان
آیا تمایل دارید شغلی بسازید که با ارزش های شما همسو باشد به جای آنچه معتقدید از شما انتظار می رود یا دیگران می خواهند؟ این دوره با مربی اجرایی Alicia Reece به شما می آموزد که چگونه درکی از اصول اصالت و نحوه اعمال آنها در نحوه مدیریت حرفه خود ایجاد کنید. او توضیح می‌دهد که چگونه...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 13
زمان: 43m 32s
بازدید: 188
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 18-10-2022
1401/7/26
توضیحات کامل reorder
29,000 تومان
تصور کنید شخصی عکس یا ویدیویی از شما را ببیند و فوراً بفهمد که شما چه کسی هستید و چه چیزی را نمایندگی می کنید. هنگامی که بازنمایی های بصری شما به درستی انجام می شود، مخاطبان مناسب را جذب می کنید، در سطح عمیق تری به هم متصل می شوید، و طرفدارانی با شدت هیجان انگیز ایجاد می...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 24
زمان: 1h 4m
بازدید: 222
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 18-10-2022
1401/7/26
توضیحات کامل reorder
29,000 تومان
تأثیر همه‌گیری بر کارگران به خوبی شناخته شده است. استرس و فرسودگی شغلی در حال افزایش است و ساعات کار بیش از سال های گذشته افزایش یافته است. علیرغم آشفتگی اقتصادی، تعداد بی سابقه ای از کارگران در جستجوی فرصت های انعطاف پذیرتر کار را ترک می کنند. برای پرداختن به این مسئله...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 12
زمان: 41m 56s
بازدید: 62
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 17-10-2022
1401/7/25
توضیحات کامل reorder
29,000 تومان
آیا شرکت شما ابتکاری در زمینه تنوع، ارزش ویژه، شمول و تعلق (DEIB) دارد؟ در حالی که ممکن است اقدامات زیادی را انجام داده باشید - انجام آموزش‌ها، تعیین اهداف، افزایش جمعیت‌شناسی متنوع - اگر در مورد تعبیه DEIB در اکوسیستم شرکت خود جدی هستید، اینها فقط شروع سفر هستند. در این...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 18
زمان: 1h 1m
بازدید: 41
سطح پیشرفته
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 11-10-2022
1401/7/19
توضیحات کامل reorder
29,000 تومان
آیا تا به حال برای ایجاد اهدافی که ارزش واقعی برای سازمان و شغل شما ایجاد کند، مبارزه کرده اید؟ مربی Fran Hauser، نویسنده پرفروش The Myth of the Nice Girl: دستیابی به شغلی که دوستش دارید بدون تبدیل شدن به فردی که از آن متنفر هستید و کار را در آغوش می‌کشید، به شغل خود عشق بورزید، ابزارهای...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 32
زمان: 1h
بازدید: 92
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 11-10-2022
1401/7/19
توضیحات کامل reorder
41,000 تومان
در فرهنگ مدرن ما، صلح، آزادی و شادی ممکن است در صندلی عقب قرار گیرند در حالی که استرس و اضطراب به نیروهای محرک زندگی ما تبدیل می شوند. ما می خواهیم زندگی آگاهانه تری داشته باشیم، اما از کجا شروع کنیم؟ در این دوره، مربی Diane Breneman، بنیانگذار و مدیر عامل در Meditative Science، آنچه...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 58
زمان: 2h 53m
بازدید: 76
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 11-10-2022
1401/7/19
توضیحات کامل reorder
29,000 تومان
«ترک بی سر و صدا» اصطلاحی است که این روزها بسیار مورد توجه قرار گرفته است - با این حال، کنارگذاشتن کارکنان موضوع جدیدی نیست. در محیط کار امروزی که به سرعت در حال تغییر است، این چرخش جدید بر روی یک مشکل قدیمی نیاز به روش‌های جدید تفکر و عمل دارد. کار از راه دور مرزهای بین...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 10
زمان: 42m 58s
بازدید: 169
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 05-10-2022
1401/7/13
توضیحات کامل reorder
35,000 تومان
راه هایی برای قدردانی بیشتر از خود، احساس راحتی بیشتر با آنچه هستید، و ارزشی که در زندگی شخصی و حرفه ای خود دارید را کشف کنید. مربی TJ Guttormsen به شما نشان می دهد که چگونه می توانید کنترل عزت نفس خود را بازپس بگیرید. او در مورد چگونگی ایجاد عزت نفس سالم از درون خود با کاوش در...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 24
زمان: 1h 48m
بازدید: 189
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 04-10-2022
1401/7/12
توضیحات کامل reorder
25,000 تومان
وقتی صحبت از سرعت بخشیدن به حرفه خود می شود، نمی توانید اهمیت برند شخصی خود را نادیده بگیرید. برند شما صدای شما، شهرت شما و بخش کلیدی شخصیت حرفه ای شماست. در این دوره آموزشی، نحوه استفاده از برند شخصی خود را برای ارتقای شغل خود با مربی Shade Zahrai، استراتژیست رهبری برنده جوایز،...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 14
زمان: 38m 46s
بازدید: 190
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 03-10-2022
1401/7/11
توضیحات کامل reorder
29,000 تومان
با یادگیری نحوه تعامل با دیگران از طریق تفاوت‌ها، معنا، رفاه و بهره‌وری بیشتری پیدا کنید. به سفر Thrive خود ادامه دهید و بیاموزید که چگونه محیط های فراگیر ایجاد کنید که همه بتوانند در آن پیشرفت کنند. در این دوره، Arianna Huffington و Verna Myers در مورد تأثیر لنز فرهنگی ما بر روابط روزمره...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 12
زمان: 40m 2s
بازدید: 253
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 29-09-2022
1401/7/7
توضیحات کامل reorder
29,000 تومان
احتمالاً در محل کار خود با ابتکاراتی مواجه شده اید که بر افزایش مشارکت متمرکز است. به نظر می رسد برخی کارآمد هستند، برخی تأثیری ندارند و برخی حتی تأثیر منفی دارند. چه چیزی این تلاش ها را برای ایجاد محیط های فراگیر متمایز می کند؟ در حالی که ممکن است همه آنها با نیت خوب...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 19
زمان: 59m 37s
بازدید: 260
سطح پیشرفته
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 28-09-2022
1401/7/6
توضیحات کامل reorder
19,000 تومان
چه در حال برنامه ریزی یک پروژه بزرگ با ضرب الاجل محدود یا ارائه یک ارائه مهم باشید، دو چیز معمولا درست است: باید آن را از پارک خارج کنید و سطح استرس شما هرگز بالاتر نبوده است. خوشبختانه، مراحلی وجود دارد که می توانید برای بهینه سازی عملکرد خود در مواقع استرس انجام دهید....
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 9
زمان: 22m 52s
بازدید: 233
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 14-09-2022
1401/6/23
توضیحات کامل reorder
25,000 تومان
تنوع داشتن فرهنگی است که برای منحصر به فرد بودن ارزش قائل است: افراد با پیشینه، فرهنگ، جنسیت و نژاد متفاوت. شمول به معنای دعوت از گروه های مختلف برای مشارکت در زندگی شرکت است. اگر به گفتگوهای مربوط به منابع انسانی علاقه دارید، احتمالاً قبلاً این اصطلاحات را شنیده اید....
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 16
زمان: 35m 13s
بازدید: 254
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 13-09-2022
1401/6/22
توضیحات کامل reorder
29,000 تومان
در محیط کاری سریع و مبتنی بر فناوری امروز، تشخیص اینکه چگونه در موقعیت‌های حرفه‌ای منحصربه‌فرد یا چالش برانگیز بهترین رفتار را داشته باشید، می‌تواند بسیار دشوار باشد. چیزهای زیادی وجود دارد که باید به خاطر بسپارید، اما با یادگیری نحوه پرورش رفتارهای حرفه ای مثبت...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 19
زمان: 44m 10s
بازدید: 167
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 12-09-2022
1401/6/21
توضیحات کامل reorder
29,000 تومان
نیروی کار مدرن به شدت تغییر کرده است. احتمالاً متوجه می‌شوید که بیشتر از گذشته از طریق صفحه به همکارانتان خیره می‌شوید. سخت است که بر ناراحتی خود غلبه کنید زیرا در تلاش برای برقراری ارتباط واقعی هستید زیرا حرفه ای بودن و اصالت شما توسط دوربین به خطر افتاده است. اما در...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 20
زمان: 51m 35s
بازدید: 434
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 08-09-2022
1401/6/17
توضیحات کامل reorder
29,000 تومان
وقتی اعتماد به نفس تراوش می کنید، شانس موفقیت شما افزایش می یابد. این برای هر چیزی از یادگیری یک مهارت گرفته تا داشتن یک جلسه یا حتی بستن یک معامله صدق می کند. اما چگونه می توانید این نوع اعتماد به نفس را منتقل کنید و در عین حال معتبر، قابل دسترس و صادق باشید؟ در این دوره،...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 19
زمان: 1h 2m
بازدید: 348
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 07-09-2022
1401/6/16
توضیحات کامل reorder
29,000 تومان
احتمالاً هزاران بار شنیده اید: «زمان پول است» اما چگونه می توانید تمام آن درآمد را بدست آورید وقتی که دائماً درگیر بی نظمی و اختلال هستید؟ رگبار پیوسته فناوری، بهم ریختگی، به تعویق انداختن کارها، و فهرستی بی پایان از کارهایی که باید انجام دهید - چگونه می توانید امیدوار...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 15
زمان: 41m 4s
بازدید: 392
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 07-09-2022
1401/6/16
توضیحات کامل reorder
25,000 تومان
اگر کارمند هستید، شناسایی و استفاده از مهارت های قابل انتقال شما می تواند به فرصت های شغلی و رشد منجر شود. اگر شما یک رهبر منابع انسانی هستید، کمبود کارکنان و سرعت سریع تغییرات شما را ملزم می‌کند که نگاهی دقیق به مهارت‌های قابل انتقال دیگران بیندازید. در این دوره آموزشی،...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 14
زمان: 35m 30s
بازدید: 132
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 01-09-2022
1401/6/10
توضیحات کامل reorder
29,000 تومان
شش سیگما یک رویکرد بسیار موثر و آسان برای بهبود کیفیت است. اگر به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد اصول اولیه هستید، چرا برای تقویت مهارت های خود از کمربند سفید استفاده نکنید؟ در این دوره، مربی Tina Agustiady اصول اساسی استفاده از Lean Six Sigma را برای مدیریت پروژه‌ها مانند یک حرفه‌ای...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 24
زمان: 56m 5s
بازدید: 357
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 26-08-2022
1401/6/4
توضیحات کامل reorder
25,000 تومان
تحقیقات نشان می‌دهد که از میان تمام ویژگی‌هایی که سعی می‌کنیم تقویت کنیم، تاب‌آوری سخت‌ترین آنهاست، زیرا سختی‌ها و پیچیدگی‌های طاقت‌فرسا باعث شروع شکست در استقامت می‌شود. در این دوره، مربی Scott Mautz به شما کمک می کند تا از طریق یک منوی منظم از تمرینات ساده که می توانید...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 12
زمان: 36m 13s
بازدید: 275
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 19-08-2022
1401/5/28
توضیحات کامل reorder
25,000 تومان
احساس اضطراب در یکشنبه برای بسیاری احساس آشناست، از زمانی که ما بچه هستیم شروع می شود و مجبوریم به مدرسه برگردیم، به زندگی خود در بزرگسالی. مطالعات نشان می‌دهد که بیش از ۸۰ درصد کارمندان «ترس‌های یکشنبه» را تجربه می‌کنند، احساس ترسی که وقتی متوجه می‌شوید آخر هفته...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 10
زمان: 31m 5s
بازدید: 255
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 19-08-2022
1401/5/28
توضیحات کامل reorder
29,000 تومان
بهترین سرمایه گذاری که می توانید انجام دهید روی خودتان است. شما نمی توانید برای رشد شخصی، رضایت و زندگی شادتر قیمت گذاری کنید، اما می توانید گام های فعالی در جهت این اهداف بردارید. در این دوره، مربی Scott Mautz به 9 روش قدرتمند برای سرمایه گذاری روی خود ارائه می دهد که فراتر...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 11
زمان: 40m 36s
بازدید: 247
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 19-08-2022
1401/5/28
توضیحات کامل reorder
25,000 تومان
این یک واقعیت کاملاً ثابت شده است که همانطور که می توانیم قدرت بدنی خود را افزایش دهیم، می توانیم قدرت ذهنی خود را نیز افزایش دهیم، و ایجاد قدرت درونی منجر به موفقیت بیرونی می شود. همچنین ثابت شده است که قوی ترین افراد از نظر ذهنی عادات خاصی دارند که استقامت آنها را به...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 12
زمان: 39m 45s
بازدید: 281
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 19-08-2022
1401/5/28
توضیحات کامل reorder
صفحه 1 از 8
تمامی زیرنویس‌های فارسی و مطالب ترجمه شده در سایت، بطور انحصاری متعلق به فارسی لینـدا بوده و هر گونه کپی‌ برداری و یا استفاده از آنها به هر شکلی در سایتها یا برنامه‌های دیگر پیگرد قانونی دارد