logo mix

گروه: CISA (5 آموزش)

فیلتر
ترتیب:
لیندا _ آموزش گواهینامه CISA Cert Prep بخش 5: حفاظت از اطلاعات برای حسابرسان IS (با زیرنویس فارسی AI)
17,000 تومان
کسب گواهینامه CISA معتبر توانایی شما برای ممیزی، کنترل و نظارت بر سیستم های اطلاعاتی است. آموزشخای سری تست آمادگی در آزمون یک دامنه در یک زمان، به شما برای به دست آوردن تمام مهارت هایی که نیاز دارید تا با اطمینان مدیریت ممیزی های امنیتی فناوری اطلاعات راانجام دهید ، کمک...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 22
زمان: 3h 10m
بازدید: 1558
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 05-09-2018
توضیحات کامل reorder
لیندا _ آموزش گواهینامه CISA Cert Prep بخش 1: مبانی (با زیرنویس فارسی AI)
(رایگان)
دانلود رایگان cloud_download
(Certified Information Systems Auditor (CISA یک گواهینامه جهانی شناخته شده است که توانایی شما را برای ممیزی، کنترل و نظارت بر سیستم های اطلاعاتی را مورد تایید قرار می دهد. در این دوره، مدرس Michael Lester یک نمای کلی از سطح امتحان CISA را ارائه می کند. این دوره از سری CISA Cert Prep آغاز می شود که هر دامنه...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 7
زمان: 20m 26s
بازدید: 2089
سطح پیشرفته
زیرنویس انگلیسی
دانلود رایگان
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 22-08-2018
توضیحات کامل reorder
لیندا _ آموزش گواهینامه CISA Cert Prep بخش 4: تعمیر و نگهداری و تحویل خدمات برای حسابرسان IS (با زیرنویس فارسی AI)
14,000 تومان
کسب گواهینامه CISA معتبر، نشان دهنده توانایی شما برای ممیزی، کنترل و نظارت بر سیستم های اطلاعاتی است. سری تست آمادگی، به شما کمک می‌کند تمام مهارت‌هایی که برای مدیریت ممیزی های امنیتی IT لازم است را به دست آورید. CISA Cert Prep: 4 آموزش عملیات IT، نگهداری و ارائه خدمات را آموزش...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 14
زمان: 1h 45m
بازدید: 1965
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 02-07-2018
توضیحات کامل reorder
لیندا _ آموزش گواهینامه CISA Cert Prep بخش 3: چرخه زندگی فناوری اطلاعات برای حسابرسان IS (با زیرنویس فارسی AI)
10,000 تومان
آماده تبدیل شدن به یک (Certified Information Systems Auditor (CISA شوید. مجموعه CISA Cert Prep بدون آزمون ، یک دامنه را در بر می گیرد و به شما کمک می‌کند تمام مهارت‌هایی که برای مدیریت حسابرسی‌های امنیتی IT لازم است را به دست آورید. CISA Cert Prep (بخش 3) دوره چرخه فناوری اطلاعات را آموزش می دهد: کسب،...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 10
زمان: 34m 52s
بازدید: 1920
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 21-05-2018
توضیحات کامل reorder
لیندا _ آموزش گواهینامه CISA Cert Prep بخش 2: مدیریت و مدیریت فناوری اطلاعات برای حسابرسان IS (با زیرنویس فارسی AI)
14,000 تومان
کسب گواهینامه CISA معتبر توانایی شما برای ممیزی، کنترل و نظارت بر سیستم های اطلاعاتی است. سری CISA Cert Prep شما را آماده برای مقابله با این امتحان و به دست آوردن مهارت های مورد نیاز برای اطمینان از مدیریت ممیزی های امنیتی فناوری اطلاعات است. این دوره - دومین سری - مفاهیم مدیریت...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 21
زمان: 1h 53m
بازدید: 2150
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 30-01-2018
توضیحات کامل reorder