%40 تخفیف  برای خرید  مسیرهای یادگیری

logo mix

گروه: فناوری اطلاعات (آی تی)

تعداد آموزش: 2044


سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI

سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح پیشرفته
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح پیشرفته
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI

سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
دانلود رایگان
زیرنویس فارسی AI
سطح پیشرفته
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
دانلود رایگان
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح پیشرفته
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
دانلود رایگان
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI

سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI

سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح پیشرفته
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح پیشرفته
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
ترتیب:
سطح:
زمان:
نوع:
25,000 تومان
با تغییر اقلیم و کمبود روزافزون منابع طبیعی، نیاز شدید افراد و سازمان‌ها به طراحی و اجرای راه‌حل‌های فن‌آوری پایدار و زیست‌محیطی موثر وجود دارد. در این دوره، مربی Talal Gedeon بر تقاضای افراد و سازمان ها برای طراحی و اجرای راه حل های فن آوری پایدار و زیست محیطی موثر تاکید...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 19
زمان: 38m 23s
بازدید: 73
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 18-11-2022
( 13 روز قبل)
توضیحات کامل reorder
29,000 تومان
امنیت سایبری یکی از مهم ترین و کمترین بحث در مورد مسائل تجاری امروز است. اما چگونه می توانید سازمان خود را در برابر تهدید یک حمله ویرانگر آماده کنید؟ به مربی و کارشناس امنیت سایبری Matthew Rosenquist بپیوندید تا پنج اشتباه بزرگی را که سازمان‌های امنیت سایبری مرتکب شده‌اند،...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 21
زمان: 1h 16m
بازدید: 66
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 17-11-2022
( 14 روز قبل)
توضیحات کامل reorder
29,000 تومان
معماران امنیتی سازمانی و همچنین سایر متخصصان امنیت سایبری و فناوری اطلاعات مملو از واژه‌های تبلیغاتی بازاریابی هستند و توسط محصولات و خدمات امنیتی بمباران می‌شوند که رمزگشایی عملکرد آنها بسیار سخت است. ابر، پلتفرم‌سازی فناوری اطلاعات و فشارهای رو به رشد بازار،...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 19
زمان: 44m 15s
بازدید: 75
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 16-11-2022
( 15 روز قبل)
توضیحات کامل reorder
29,000 تومان
فراداده یا داده‌های مربوط به داده، جنبه مهمی از کار با اطلاعات است. از تاریخ های تغییر فایل گرفته تا لنز مورد استفاده برای عکس گرفتن، این اطلاعات ضمیمه شده یا مرتبط با فایل ها اطلاعات زیادی را به ما می گویند. و، در حالی که ابرداده از بسیاری جهات مفید است، می تواند اطلاعات...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 13
زمان: 1h 11m
بازدید: 61
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 16-11-2022
( 15 روز قبل)
توضیحات کامل reorder
35,000 تومان
تبدیل شدن به یک همکار مهندس شبکه Azure می تواند انواع فرصت های شغلی را باز کند. این نشان می‌دهد که شما دانش لازم برای استقرار و مدیریت خدمات فناوری اطلاعات را دارید که یک مهارت حیاتی برای مدیران شبکه است. در این دوره مربی Karl Cooke به شما کمک می کند تا برای پنجمین دامنه آزمون...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 31
زمان: 1h 54m
بازدید: 67
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 15-11-2022
( 16 روز قبل)
توضیحات کامل reorder
29,000 تومان
به نظر می رسد این روزها وب 3 در ذهن همه است. آینده اینترنت با شماست که بسازید. اما چگونه می توانید از دسترسی ایمن، عادلانه و فراگیر به بنیاد جدید وب، Web3 اطمینان حاصل کنید؟ در این دوره، نویسنده و فن‌شناس، ایان خان، ملزومات طراحی و مدیریت Web3 را به شما نشان می‌دهد تا کاملاً...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 21
زمان: 1h 13m
بازدید: 54
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 15-11-2022
( 16 روز قبل)
توضیحات کامل reorder
35,000 تومان
به نظر می رسد هر سال روند داغ جدیدی در علم داده وجود دارد. یکی از داغ‌ترین الگوریتم‌های تحلیل پیش‌بینی‌کننده در سال جاری، درخت‌های تقویت‌شده با گرادیان است. اگر اصول درخت های تصمیم را نفهمید، نمی توان امیدوار بود که بفهمد چرا این روش محبوب و موفق است. الگوریتم‌های...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 23
زمان: 1h 33m
بازدید: 82
سطح پیشرفته
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 14-11-2022
( 17 روز قبل)
توضیحات کامل reorder
29,000 تومان
در این دوره آموزشی، مربی Gini von Courter نحوه ایجاد سیستم‌های همکاری در سطح سازمان را با استفاده از شیرپوینت، تیم‌ها، گروه‌ها و یامر توضیح می‌دهد. او در هر یک از برنامه‌ها به شما نشان می‌دهد که چگونه سیستم‌هایی را برای همکاری ناهمزمان ایجاد کنید، مانند اشتراک‌گذاری...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 20
زمان: 1h 3m
بازدید: 114
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 10-11-2022
( 21 روز قبل)
توضیحات کامل reorder
29,000 تومان
آیا به دنبال راهی عملی برای استفاده از یادگیری ماشینی برای حل مسائل پیچیده دنیای واقعی هستید؟ رگرسیون لجستیک رویکردی برای یادگیری ماشینی نظارت شده است که مقادیر انتخابی را برای پیش‌بینی نتایج احتمالی مدل‌سازی می‌کند. در این دوره، مری Frederick Nwanganga، استاد نوتردام،...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 16
زمان: 1h 18m
بازدید: 120
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 09-11-2022
( 22 روز قبل)
توضیحات کامل reorder
35,000 تومان
کار با تمام فناوری‌های مربوط به اتوماسیون صنعتی - ماشین‌ها، حسگرها، کنترل‌کننده‌ها، مانیتورها و موارد دیگر- منجر به حجم عظیمی از داده‌ها و اطلاعات می‌شود. SCADA (کنترل نظارتی و جمع آوری داده ها) یک سیستم کنترل قدرتمند است که برای جمع آوری، تجزیه و تحلیل و تجسم داده...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 38
زمان: 2h 19m
بازدید: 118
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 08-11-2022
( 23 روز قبل)
توضیحات کامل reorder
29,000 تومان
با Dropbox، سرویس ذخیره‌سازی ابری و اشتراک‌گذاری فایل، به سرعت، به سرعت برسید. در این دوره مختصر، مربی Keith Gilbert نحوه راه اندازی و پیکربندی Dropbox را نشان می دهد و از ویژگی های آن برای محافظت و به اشتراک گذاری فایل های خود استفاده می کند. او نحوه استفاده از Dropbox را برای پشتیبان‌گیری...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 34
زمان: 1h 19m
بازدید: 121
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 08-11-2022
( 23 روز قبل)
توضیحات کامل reorder
25,000 تومان
هنگام دسترسی ایمن به برنامه‌های کاربردی وب در یک سازمان، آسیب‌پذیری‌های امنیتی باید مورد توجه قرار گیرند. اگر مراقب نباشید همیشه مشکلی وجود دارد، اما چگونه برای حمله احتمالی آماده می‌شوید؟ در این دوره آموزشی، Caroline Wong، مربی و کارشناس امنیت برنامه، دو مورد از رایج‌ترین...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 15
زمان: 33m 33s
بازدید: 88
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 07-11-2022
( 24 روز قبل)
توضیحات کامل reorder
35,000 تومان
در سراسر جهان، کسب و کارها برای حل مشکلات بسیار پیچیده به یادگیری ماشین روی می آورند. در نتیجه، دانستن نحوه ساخت مدل های ML به یک مهارت فنی مورد توجه تبدیل شده است. در این دوره آموزشی، مربی Akintunde Oluwatobiloba Oladipo به شما نشان می دهد که چگونه می توانید مدل های یادگیری ماشینی آماده...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 28
زمان: 1h 38m
بازدید: 57
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 02-11-2022
( 29 روز قبل)
توضیحات کامل reorder
51,000 تومان
به‌عنوان یک مهندس devops، توسعه‌دهنده، مدیر ابر یا سرپرست سیستم، ممکن است نیاز داشته باشید که خوشه‌های تولیدی AKS و میکروسرویس‌ها را از طریق یک ارکستراتور (AKS) مستقر کنید. این دوره شما را تحت پوشش قرار داده است. مربی Prince Mokut اصول اولیه ریزسرویس‌های بسته‌بندی را در تصاویری...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 31
زمان: 3h 35m
بازدید: 153
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 28-10-2022
1401/8/6
توضیحات کامل reorder
35,000 تومان
اگر در جستجوی یک نقش جدید یا تغییر شغل هستید، یا فقط به دنبال تقویت مهارت های IT خود هستید، یک گواهینامه حرفه ای از یک شرکت قابل اعتماد مانند مایکروسافت می تواند به شما کمک کند تا برای بازی بزرگ بعدی خود آماده شوید. در این دوره، مربی Tiago Costa به شما نشان می‌دهد که چگونه می‌توانید...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 35
زمان: 1h 58m
بازدید: 82
سطح پیشرفته
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 25-10-2022
1401/8/3
توضیحات کامل reorder
62,000 تومان
اگر یک مک جدید می‌خرید، مک فعلی خود را ارتقا می‌دهید یا از ویندوز مهاجرت می‌کنید، باید نکات و نکات macOS Ventura، جدیدترین سیستم عامل اپل را بدانید. مربی Nick Brazzi یک نمای کلی جامع ارائه می‌دهد و نحوه راه‌اندازی و پیکربندی مک، نحوه استفاده از Finder (ابزاری برای مرور فایل‌ها...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 69
زمان: 4h 39m
بازدید: 119
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 24-10-2022
1401/8/2
توضیحات کامل reorder
35,000 تومان
ایده بزرگی دارید؟ شما باید آن را به سرعت و کارآمد منتقل کنید، در غیر این صورت مخاطبان مدرن به سراغ داستان بعدی خواهند رفت و برای جلب توجه خود فریاد می زنند. تجسم داده ها به شما امکان می دهد پیچیده را ساده، انتزاعی را ملموس و نامرئی را قابل مشاهده کنید. در این دوره، مربی...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 35
زمان: 1h 51m
بازدید: 173
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 21-10-2022
1401/7/29
توضیحات کامل reorder
35,000 تومان
FinOps در تقاطع عملیات مالی و ابری قرار دارد، جایی که کار تیمی متقابل برای موفقیت ضروری است. وقتی صحبت از رایانش ابری به میان می‌آید، مدیران FinOps مسئول نظارت بر هزینه‌های ابری و ایجاد تیم‌هایی در زمینه‌های مهندسی، محصول، امور مالی و موارد دیگر هستند. در این دوره، مربی...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 47
زمان: 2h 12m
بازدید: 184
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 20-10-2022
1401/7/28
توضیحات کامل reorder
29,000 تومان
آزمون SC-100 گواهینامه امنیتی مایکروسافت در سطح متخصص است که برای کسانی در نظر گرفته شده است که دانش و تجربه عمیقی در طراحی و معماری استراتژی های امنیتی با فناوری های امنیتی مایکروسافت دارند و حداقل یک آزمون گواهینامه امنیتی مایکروسافت در سطح Associate را نیز پشت سر گذاشته...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 10
زمان: 45m 2s
بازدید: 304
سطح پیشرفته
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 20-10-2022
1401/7/28
توضیحات کامل reorder
35,000 تومان
در این دوره، مربی Janani Ravi به شما نگاهی عمیق به JAX می‌دهد، یک کتابخانه آزمایشی جدید پایتون که برای کارایی بالا، محاسبات علمی و یادگیری ماشین طراحی شده است. او شما را از تمام جنبه های JAX و توانایی های آن می برد، از جمله: کامپایل به موقع. بردارسازی خودکار و موازی سازی خودکار؛...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 41
زمان: 2h 23m
بازدید: 212
سطح پیشرفته
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 19-10-2022
1401/7/27
توضیحات کامل reorder
45,000 تومان
آیا شما یک متخصص IT با تجربه هستید که به دنبال ارتقای حرفه خود به سطح بعدی هستید؟ ممکن است برای افزایش فرصت‌های رشد شغلی خود، به‌عنوان یک معمار راه‌حل‌های Azure گواهی کسب کنید. قبولی در آزمون AZ-305 Designing Microsoft Azure Infrastructure Solutions شما را به عنوان یک متخصص معمار راه حل های Azure...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 33
زمان: 3h 10m
بازدید: 150
سطح پیشرفته
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 19-10-2022
1401/7/27
توضیحات کامل reorder
29,000 تومان
Spring Cloud ابزارهایی را برای توسعه دهندگان فراهم می کند تا به سرعت برنامه های بومی ابری بسازند. با استفاده از Spring Boot و Spring Cloud، توسعه‌دهندگان می‌توانند میکروسرویس‌ها را پشتیبانی کنند، سرویس‌ها را مصرف کنند، تعادل بار را انجام دهند و موارد دیگر. به علاوه، راه‌حل‌های...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 23
زمان: 1h 6m
بازدید: 162
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 19-10-2022
1401/7/27
توضیحات کامل reorder
35,000 تومان
مهندسی شبکه در حال گذر از یک تغییر اساسی به سمت اتوماسیون و تمرکز بر DevOps است. در این دوره، مدرس Eric Chou از پایتون برای معرفی قابلیت برنامه ریزی برای مهندسان شبکه که به دنبال ورود به این زمینه هستند، استفاده می کند. او مثال‌های عملی و عملی برای معرفی نظریه‌ها و مفاهیم پایتون...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 32
زمان: 2h 17m
بازدید: 164
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 18-10-2022
1401/7/26
توضیحات کامل reorder
35,000 تومان
مدل‌های مبتنی بر توجه به شبکه‌های عصبی اجازه می‌دهند تا بر مهم‌ترین ویژگی‌های ورودی تمرکز کنند و در نتیجه نتایج بهتری در خروجی ایجاد کنند. در این دوره مربی Janani Ravi نحوه عملکرد شبکه‌های عصبی مکرر را توضیح می‌دهد و دو مدل زیرنویس تصویر را می‌سازد و آموزش می‌دهد، یکی...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 33
زمان: 2h 11m
بازدید: 164
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 17-10-2022
1401/7/25
توضیحات کامل reorder
29,000 تومان
اگر به دنبال ساده‌سازی گردش کار و بهینه‌سازی عملکرد کلی کسب‌وکار خود هستید، ممکن است بخواهید توسط یک رهبر صنعت شناخته شده مانند مایکروسافت گواهینامه دریافت کنید. گذراندن آزمون گواهینامه (Power Platform Fundamentals (PL-900 توانایی شما را در حل مشکلات تجاری و خودکارسازی فرآیندهای...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 24
زمان: 53m 0s
بازدید: 120
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 14-10-2022
1401/7/22
توضیحات کامل reorder
25,000 تومان
این دوره مقدماتی در مورد تبدیل شدن به یک تست کننده نفوذ توضیح می دهد که penetration test به عنوان یک مسیر شغلی چه چیزی را ارائه می دهد و برای ورود به صنعت چه کاری باید انجام دهید. مربی Tennisha Martin به شما نشان می دهد که چگونه ارزیابی کنید که آیا یک حرفه تست قلم برای شما مناسب است و...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 13
زمان: 36m 31s
بازدید: 140
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 14-10-2022
1401/7/22
توضیحات کامل reorder
58,000 تومان
اگر به دنبال یک آیفون یا آی پد جدید هستید، یا اگر نیاز به به روز رسانی دستگاه موجود دارید، این دوره برای شما مناسب است. مربی Garrick Chow هر آنچه را که باید درباره iOS 16 بدانید، به شما نشان می دهد، آخرین سیستم عامل آیفون و آیپد. او راهنمایی های عمیقی را در مورد تمام جنبه های کار...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 70
زمان: 4h 20m
بازدید: 132
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 12-10-2022
1401/7/20
توضیحات کامل reorder
35,000 تومان
آیا شما یک برنامه نویس هستید که به امید جمع آوری اطلاعات بیشتر از داده هایی که در دسترس دارید، به دنبال گسترش مهارت های ساخت مدل خود هستید؟ این دوره به شما می آموزد که چگونه یادگیری ماشینی خود نظارت می تواند به شما کمک کند. مربی Janani Ravi به شما نشان می دهد که چگونه مدل های...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 36
زمان: 2h 17m
بازدید: 132
سطح پیشرفته
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 11-10-2022
1401/7/19
توضیحات کامل reorder
29,000 تومان
انتقال حجم کاری به فضای ابری مزایای زیادی دارد، اما بدون مدیریت موفق، هزینه ها می تواند یک نگرانی بزرگ باشد. در این دوره آموزشی، مربی Lynn Langit به شما نشان می‌دهد که چگونه ابزارها و الگوها را برای کنترل هزینه‌های سرویس Google Cloud انتخاب و استفاده کنید، و به آنها کمک می‌کند...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 24
زمان: 1h 21m
بازدید: 204
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 07-10-2022
1401/7/15
توضیحات کامل reorder
35,000 تومان
کسب و کارها به متخصصان داده نیاز دارند - اکنون بیش از هر زمان دیگری. از آنجایی که تصمیم گیری مبتنی بر داده ها به جایگاه برجسته ای رسیده است، نقش کارشناس داده برای درک و مقیاس یک کسب و کار ضروری شده است. در این دوره - اولین دوره از یک سری دو قسمتی - مدرس Dipali Kulshrestha به شما نشان...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 29
زمان: 1h 50m
بازدید: 197
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 07-10-2022
1401/7/15
توضیحات کامل reorder
صفحه 1 از 69
تمامی زیرنویس‌های فارسی و مطالب ترجمه شده در سایت، بطور انحصاری متعلق به فارسی لینـدا بوده و هر گونه کپی‌ برداری و یا استفاده از آنها به هر شکلی در سایتها یا برنامه‌های دیگر پیگرد قانونی دارد