%40 تخفیف  برای خرید  مسیرهای یادگیری

logo mix

گروه: رهبری

تعداد آموزش: 253


سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح پیشرفته
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح پیشرفته
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI

سطح پیشرفته
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح پیشرفته
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI

سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح پیشرفته
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI

سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح پیشرفته
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI

سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
ترتیب:
سطح:
زمان:
نوع:
35,000 تومان
رهبران کارآمد - در کنار زرنگی و مهارت در کارشان - اغلب این توانایی را دارند که حتی در هنگام بروز مشکلات، دیدگاه مثبتی را حفظ کنند. در این دوره بیاموزید که چرا مثبت بودن در محل کار بسیار مفید است و استراتژی های عملی برای افزایش مثبت اندیشی و مقابله با موقعیت های دشوار را...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 12
زمان: 33m 16s
بازدید: 67
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 18-01-2023
( 14 روز قبل)
توضیحات کامل reorder
39,000 تومان
آیا به طور فعال فرهنگ شمول را در داخل و خارج سازمان خود ترویج می کنید؟ اگر نه، زمان چرخش فرا رسیده است، به این معنی که باید هنجارهای خود را به طور کامل ارزیابی کنید. رهبران امروزی با چالش‌های پیچیده زیادی روبرو هستند، اما می‌توانند تفاوت ایجاد کنند و شرایط را تغییر...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 15
زمان: 55m 49s
بازدید: 238
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 08-12-2022
1401/9/17
توضیحات کامل reorder
39,000 تومان
نام تجاری کارفرما برای بسیاری از شرکت ها مفهوم جدیدی است، اما مفهومی است که برای موفقیت شما در جذب، جذب و حفظ استعدادها بسیار مهم است. در این دوره، مربی Desiree Booker، مشاور برندینگ کارفرمای فراگیر، دانش خود را در مورد چگونگی گنجاندن گنجاندن در DNA هویت کارفرما و ساختن برندی...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 16
زمان: 58m 13s
بازدید: 271
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 30-11-2022
1401/9/9
توضیحات کامل reorder
45,000 تومان
بسیاری از رهبران افراد در مقطعی با وضعیتی مواجه می شوند که به یک برنامه بهبود عملکرد (PIP) نیاز دارد. اما دانستن اینکه چه چیزی باید در PIP گنجانده شود تا اطمینان حاصل شود که می تواند موثر باشد، می تواند چالش برانگیز باشد. در این دوره، مربی Chelsea Conrad بینش‌هایی را که به‌عنوان...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 23
زمان: 1h 9m
بازدید: 211
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 28-11-2022
1401/9/7
توضیحات کامل reorder
35,000 تومان
آیا به دنبال شغل جدیدی به عنوان مدیر هستید، اما نمی دانید با رزومه خود چه کاری انجام دهید؟ به مربی و نویسنده حرفه ای رزومه Sarah Johnston در این دوره مهارت های اجرایی قابل دسترسی بپیوندید. راهبردهای عملی را برای ایجاد رزومه ای متمایز به شما معرفی می کند، همراه با نکاتی که می...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 14
زمان: 36m 38s
بازدید: 193
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 21-11-2022
1401/8/30
توضیحات کامل reorder
39,000 تومان
نیت خوب فقط می تواند تا جایی پیش برود، به خصوص در محل کار امروز. اگر شما یک رهبر هستید، باید بدانید که چگونه تیم خود را از زمان حال به آینده ای بهینه تر هدایت کنید. در این دوره، رهبر فکری و مربی Tara Frank به شما نشان می‌دهد که چگونه می‌توانید به رهبری تبدیل شوید که از طریق...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 15
زمان: 59m 18s
بازدید: 238
سطح پیشرفته
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 18-11-2022
1401/8/27
توضیحات کامل reorder
39,000 تومان
تا به حال به این فکر کرده اید که برای ایجاد نام تجاری خود و تبدیل شدن به یک سوپراستار در طول مسیر چه چیزی لازم است؟ ارزش داستان سرایی، چشم انداز، و تعهد را در این دوره با Stephanie McMahon، مدیر ارشد برند (World Wrestling Entertainment (WWE کاوش کنید، زیرا او به شما نشان می دهد که چگونه الگوی...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 36
زمان: 56m 7s
بازدید: 283
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 31-10-2022
1401/8/9
توضیحات کامل reorder
39,000 تومان
در نیروی کار امروزی، ابتکارات تنوع، برابری، شمول و تعلق (DEIB) نه تنها یک ایده عالی، بلکه ضروری هستند. آنها می توانند تفاوت را در این که آیا می توانید بهترین نامزدهای شغلی را استخدام کرده و حفظ کنید، تفاوت ایجاد کنند، اینکه آیا شما تمام دیدگاه هایی را که برای موفقیت در...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 20
زمان: 50m 15s
بازدید: 240
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 24-10-2022
1401/8/2
توضیحات کامل reorder
39,000 تومان
چه نوع رهبری در مواقع عدم اطمينان زياد شكوفا مي شود؟ با کمال تعجب، این کسانی نیستند که اصرار بر پایبندی به دیدگاه خود دارند. در عوض، رهبرانی که با اطمینان از تغییر و انتقاد پذیرفته می‌شوند، کسانی هستند که بیشترین موفقیت را به دست می‌آورند.مربی Rita McGrath، نویسنده پرفروش،...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 18
زمان: 58m 5s
بازدید: 408
سطح پیشرفته
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 20-10-2022
1401/7/28
توضیحات کامل reorder
39,000 تومان
هماهنگی با نیازهای در حال رشد اعضای تیم هرگز کار آسانی نیست. اما اگر افرادی را در جایی که هستند ملاقات کنید، شانس بیشتری برای ایجاد یک محیط تیمی حمایت‌کننده و جذاب خواهید داشت. در این دوره، مربی Heather Younger به شما نشان می‌دهد که چگونه با قدرت مثبت رهبری کنید تا تغییرات...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 15
زمان: 41m 25s
بازدید: 286
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 18-10-2022
1401/7/26
توضیحات کامل reorder
39,000 تومان
اگر در زندگی حرفه‌ای خود با شک و تردید به خود، دست و پنجه نرم می‌کنید، از تنها بودن دور هستید. سندرم ایمپوستر - تجربه نداشتن احساس درونی از موفقیت خود، علیرغم واقعیت موفقیت‌هایتان - بر بسیاری از افراد، به‌ویژه آنهایی که از گروه‌هایی که نمایندگی کمتری دارند، تأثیر...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 13
زمان: 45m 6s
بازدید: 245
سطح پیشرفته
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 17-10-2022
1401/7/25
توضیحات کامل reorder
39,000 تومان
افراد بسیار حساس (HSP) سیم کشی عصبی منحصر به فردی دارند که به آنها امکان می دهد دنیای اطراف خود را عمیق تر پردازش کنند. مطالعات نشان داده اند که HSP ها دارای نواحی مغزی فعال تری هستند که مربوط به توجه، برنامه ریزی اقدام، تصمیم گیری و همدلی است – ویژگی هایی که رهبران بزرگی...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 15
زمان: 48m 45s
بازدید: 262
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 17-10-2022
1401/7/25
توضیحات کامل reorder
39,000 تومان
رهبری مؤثر را باید از منظرها و جهت‌های متعدد مورد بررسی قرار داد. در این دوره، نویسنده و مربی دکتر Todd Dewett به شما می آموزد که در هر جهت هدایت شوید. رهبری با درک رابطه مستقیم رهبر و کارمند شروع می شود، اما موارد بسیار بیشتری را شامل می شود. به عنوان مثال، تاد بینش خاصی در...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 11
زمان: 43m 56s
بازدید: 203
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 13-10-2022
1401/7/21
توضیحات کامل reorder
35,000 تومان
برای افزایش توانایی رهبری خود در حال حاضر چه رفتارهای ضروری را باید درک کنید؟ در این دوره، نویسنده، مربی و مربی دکتر Todd Dewett تعداد 10 رفتار رهبری واقعا ضروری را به شما آموزش می دهد. او محتوا را برای کمک به رهبران در همه سطوح و کسانی که آرزوی رهبری را دارند طراحی کرد. او توصیه...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 12
زمان: 36m 14s
بازدید: 218
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 12-10-2022
1401/7/20
توضیحات کامل reorder
35,000 تومان
همه می دانند که پیشرفت آنها با ارزیابی عملکرد منظم بررسی می شود. علاوه بر این، آنها ممکن است مقداری بازخورد غیررسمی را از سرپرست خود دریافت کنند. معمولاً همین است - اما این کافی نیست. برای برنامه ریزی صحیح حرکت بعدی خود، می خواهید پیشرفت خود را با جزئیات بیشتری درک کنید....
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 11
زمان: 37m 47s
بازدید: 244
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 12-10-2022
1401/7/20
توضیحات کامل reorder
45,000 تومان
آیا شرکت شما ابتکاری در زمینه تنوع، ارزش ویژه، شمول و تعلق (DEIB) دارد؟ در حالی که ممکن است اقدامات زیادی را انجام داده باشید - انجام آموزش‌ها، تعیین اهداف، افزایش جمعیت‌شناسی متنوع - اگر در مورد تعبیه DEIB در اکوسیستم شرکت خود جدی هستید، اینها فقط شروع سفر هستند. در این...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 18
زمان: 1h 1m
بازدید: 106
سطح پیشرفته
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 11-10-2022
1401/7/19
توضیحات کامل reorder
60,000 تومان
در فرهنگ مدرن ما، صلح، آزادی و شادی ممکن است در صندلی عقب قرار گیرند در حالی که استرس و اضطراب به نیروهای محرک زندگی ما تبدیل می شوند. ما می خواهیم زندگی آگاهانه تری داشته باشیم، اما از کجا شروع کنیم؟ در این دوره، مربی Diane Breneman، بنیانگذار و مدیر عامل در Meditative Science، آنچه...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 58
زمان: 2h 53m
بازدید: 196
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 11-10-2022
1401/7/19
توضیحات کامل reorder
27,000 تومان
هنگامی که در یک دوره بحرانی هستیم که به محیط کار سرازیر می شود، بسیاری از ما برای حمایت و محافظت به محل کار خود نگاه می کنیم. اگر رهبری نتواند پاسخ دهد، ممکن است آسیب ثانویه یا آنچه برخی از کارشناسان خیانت نهادی می نامند را تجربه کنیم. پیشروی سازمان های پویا در حال حاضر...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 11
زمان: 28m 16s
بازدید: 288
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 23-09-2022
1401/7/1
توضیحات کامل reorder
39,000 تومان
«بازگشت به حالت عادی» رویکرد هوشمندانه ای برای سازمان های امروزی نیست. مدیران ارشد و مدیران عامل باید استراتژی ها، رویکردهای رهبری، نقش ها و مسئولیت های خود را برای سازمان پس از همه گیری تطبیق دهند. در این دوره، Lisa Osborne Ross، مدیر اجرایی Edelman ایالات متحده، توصیه‌ها و استراتژی‌های...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 14
زمان: 42m 41s
بازدید: 113
سطح پیشرفته
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 23-09-2022
1401/7/1
توضیحات کامل reorder
39,000 تومان
برای اولین بار در تاریخ، پنج نسل مختلف در نیروی کار جهانی وجود دارد. مدیران و رهبران وظیفه دارند شکاف نسلی را که طیفی از مهارت ها و استعدادها را در بر می گیرد، متعادل کنند. در این دوره، نویسنده پرفروش نیویورک تایمز و متخصص محیط کار چند نسلی، Lindsey Pollak به شما می آموزد که...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 17
زمان: 57m 1s
بازدید: 173
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 20-09-2022
1401/6/29
توضیحات کامل reorder
39,000 تومان
طی چند سال گذشته، سازمان ها در دریایی از تغییرات بی امان و اختلالات غیرقابل پیش بینی رانده شده اند. حفظ استعدادها، مشارکت کارکنان و ساختارهای سازمانی همگی با سرعتی سریع مختل می شوند. برای موفقیت، رهبران باید شرایطی را ایجاد کنند که تیم ها نه تنها «بقا» تغییر کنند، بلکه...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 15
زمان: 55m 10s
بازدید: 324
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 19-09-2022
1401/6/28
توضیحات کامل reorder
39,000 تومان
به‌عنوان یک رهبر، به راحتی فراموش می‌کنید که با هر چیز دیگری وقت خود را به چیزی مانند برند خود اختصاص دهید. در این دوره، مربی رهبری و آموزش، Audrey Daniels، لوازم مورد نیاز برای بازگرداندن درخشش برند رهبری و شخصیت خود را به شما می دهد. او روی چیزهایی تمرکز می‌کند که شما را...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 16
زمان: 40m 24s
بازدید: 400
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 16-09-2022
1401/6/25
توضیحات کامل reorder
39,000 تومان
پیش‌بینی و هدایت آینده یک مهارت حیاتی و قابل یادگیری رهبری است که به روش‌های خاصی برای تفکر، جمع‌آوری اطلاعات و به‌روزرسانی باورها نیاز دارد. در این دوره، مربی Becki Saltzman رویکردی منحصر به فرد از ترکیب هنر و علم پیش بینی با روانشناسی مدیریت عدم قطعیت را اتخاذ می کند....
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 16
زمان: 59m 11s
بازدید: 357
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 09-09-2022
1401/6/18
توضیحات کامل reorder
45,000 تومان
اگر به دنبال راه هایی برای رشد کسب و کار خود در سطح جهانی هستید، مطمئناً به مکان مناسبی رسیده اید. رهبران امروزی به مهارت‌های تجاری بین‌المللی سیستماتیک، علمی و کاملاً آگاهانه نیاز دارند. در این دوره، مربی Allyson Stewart-Allen به شما نشان می دهد که چگونه استراتژی های رهبری...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 14
زمان: 1h 2m
بازدید: 318
سطح پیشرفته
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 09-09-2022
1401/6/18
توضیحات کامل reorder
45,000 تومان
اکنون زنان و مردان به طور یکسان تشخیص می دهند که به دست آوردن نقش رهبری در محل کار در مقایسه با یک مرد چقدر دشوار است. آیا برای دیدن و پذیرفته شدن هدایای خود به دلیل جنسیت خود تلاش کرده اید؟ در این دوره مربی Alexis Kanda-Olmstead، بنیانگذار AKO Collective، یک برنامه توسعه رهبری آنلاین...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 18
زمان: 1h 4m
بازدید: 466
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 08-09-2022
1401/6/17
توضیحات کامل reorder
39,000 تومان
تغییر پیشرو همیشه چالش برانگیز است، اما رشد و بهبود آن ضروری است. این امر به ویژه در صورتی صادق است که شما پروژه ها یا برنامه ها را به عنوان یک مالک مسئول ارشد در سازمان خود مدیریت می کنید. در این دوره، مربی Claudine Peet به مالکان مسئول ارشد - که به عنوان SRO یا حامیان پروژه نیز...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 19
زمان: 50m 58s
بازدید: 386
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 07-09-2022
1401/6/16
توضیحات کامل reorder
39,000 تومان
رهبران موفق باید بدانند که چگونه استراتژی های مناسب را برای سازمان خود تعریف و انتخاب کنند. اما آنها همچنین باید بتوانند آنها را با موفقیت پیاده سازی کنند، جایی که نقشه راه اجرای استراتژی می تواند کمک بزرگی باشد. در این دوره، مربی Antonio Nieto-Rodriguez شما را با اصول پیاده سازی...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 14
زمان: 48m 51s
بازدید: 218
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 30-08-2022
1401/6/8
توضیحات کامل reorder
45,000 تومان
انتظارات مشتری در حال تکامل سریع، کانال های خدماتی در حال ظهور، ترتیبات کاری ترکیبی و ماهیت چندوجهی ارائه خدمات تنها تعدادی از پیشرفت هایی است که شما به عنوان یک رهبر خدمات مشتری با آن روبرو خواهید شد. در این دوره عملی، مربی Brad Cleveland نحوه هماهنگ کردن خدمات مشتری با اهداف...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 22
زمان: 1h 7m
بازدید: 556
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 22-08-2022
1401/5/31
توضیحات کامل reorder
35,000 تومان
هنگامی که با مدیران اجرایی یا اعضای رهبری کار می کنید و در تعامل هستید، نه تنها باید بدانید که در مورد چه چیزی صحبت می کنید، بلکه باید بدانید که چگونه با آنها صحبت کنید. در این دوره، مربی Susan Kushnir نکات خود را در مورد نحوه رمزگشایی و تأثیرگذاری بر مدیران ارائه می دهد. او...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 16
زمان: 36m 18s
بازدید: 352
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 22-08-2022
1401/5/31
توضیحات کامل reorder
35,000 تومان
چند وقت یکبار فکر می کنید «اگر فقط می دانستم پس آنچه اکنون می دانم چه؟» وقتی نوبت به حرفه شما می رسد، مزایای آینده نگری ناشی از تجربه، تأمل و حتی پشیمانی است. متأسفانه، این درس ها از تجربیات خود شما اغلب سال ها طول می کشد تا آشکار شوند. در این دوره، مربی Scott Mautz، کارشناس...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 11
زمان: 35m 4s
بازدید: 384
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 19-08-2022
1401/5/28
توضیحات کامل reorder
صفحه 1 از 9
تمامی زیرنویس‌های فارسی و مطالب ترجمه شده در سایت، بطور انحصاری متعلق به فارسی لینـدا بوده و هر گونه کپی‌ برداری و یا استفاده از آنها به هر شکلی در سایتها یا برنامه‌های دیگر پیگرد قانونی دارد