تخفیف ویژه: مسیرهای یادگیری با 40% تخفیف 

logo mix

گروه: کنترل پروژه

(144 آموزش)


سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI

سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI

سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI

سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI

سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
فیلتر:
ترتیب:
29,000 تومان
اگر برای رهبری و اجرای پروژه Lean Six Sigma تعیین شده اید ، از کجا شروع می کنید؟ شما نیاز به آموزش نحوه تهیه ، برنامه ریزی و اجرای پروژه های DMAIC Lean Six Sigma دارید. در این اولین دوره از دو دوره ، دکتر Richard Chua - نویسنده ، استاد ، مشاور و مربی دارای گواهینامه Lean Six Sigma Master Belt Black - نحوه شناسایی...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 22
زمان: 1h 20m
بازدید: 27
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 15-10-2021
( 13 روز قبل)
توضیحات کامل reorder
29,000 تومان
آیا پروژه های شما در زمینه منابع رقابت می کنند؟ مدیریت منابع حوزه ای است که کمتر درک شده است ، اما یکی از بزرگترین دلایلی است که باعث تاخیر پروژه ها می شود ، که عامل عظیمی از استرس و هرج و مرج در سازمان ها است. این دوره برای مدیران برنامه و مدیران پروژه است که بیش از یک...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 20
زمان: 1h 22m
بازدید: 16
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 15-10-2021
( 13 روز قبل)
توضیحات کامل reorder
29,000 تومان
Agile به سرعت به عنوان یک روش برای توسعه محصولات از waterfall پیشی می گیرد. این امر چالش های جالب و مهمی را به همراه دارد و همچنین باعث تغییر ذهن در اجرای تست های آلفا می شود. آزمایش پیچیدگی های بیشتری دارد که ممکن است تصور کنید. انواع روشها ، روشها و استراتژیها برای انجام آزمایش...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 16
زمان: 1h 6m
بازدید: 50
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 15-10-2021
( 13 روز قبل)
توضیحات کامل reorder
29,000 تومان
اگر برای رهبری و اجرای پروژه Lean Six Sigma تعیین شده اید ، از کجا شروع می کنید؟ شما نیاز به آموزش نحوه برنامه ریزی و اجرای پروژه های Lea Six Sigma DMAIC دارید. در این نیمه دوم از دو دوره ، دکتر Richard Chua ، نویسنده ، استاد ، مشاور و مربی دارای گواهینامه Lean Six Sigma Master Belt، نحوه اجرای پروژه های...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 18
زمان: 1h 6m
بازدید: 15
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 15-10-2021
( 13 روز قبل)
توضیحات کامل reorder
29,000 تومان
طی چند سال گذشته ، سازمان ها شاهد افزایش چشمگیر تعداد پروژه ها بوده اند و از کارکنان و مدیران خواسته اند زمان بیشتری را صرف کارهای مبتنی بر پروژه کنند. مدیریت پروژه به یکی از متداول ترین مهارت ها تبدیل شده است ، با این حال اکثر مردم هرگز اصول مدیریت پروژه را یاد نگرفته...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 22
زمان: 1h 24m
بازدید: 89
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 12-10-2021
( 16 روز قبل)
توضیحات کامل reorder
29,000 تومان
این سومین و آخرین دوره در مجموعه Agile Project Management with Jira Cloud مباحث پیشرفته ای از قبیل نحوه استفاده از فیلترها ، شناسایی و طبقه بندی epics ها و نحوه استفاده از داشبوردها را پوشش می دهد. پس از بررسی این موضوعات جدید ، نحوه جمع آوری همه آنها را ببینید: ابزارها و گردش کار Jira را مرور...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 12
زمان: 52m 1s
بازدید: 95
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 12-10-2021
( 16 روز قبل)
توضیحات کامل reorder
29,000 تومان
در این دوره ، تفاوت بین lean و agile را بررسی کنید و نحوه شناسایی سیستم های kanban را بیاموزید. در مورد آنچه scrum است اطلاعات کسب کنید ، نحوه تعریف سرعت و نقش scrum را بیاموزید و شروع به ایجاد یک پروژه scrum کنید. جستجوهای سریع و جستجوهای اساسی و همچنین نحوه استفاده از هر دو در Jira را...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 10
زمان: 1h 11m
بازدید: 95
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 11-10-2021
( 17 روز قبل)
توضیحات کامل reorder
29,000 تومان
با مدیریت پروژه agile شروع کنید. مروری بر agile و جیرا داشته باشید ، سپس ایجاد و استفاده از تابلوهای پروژه را در نسخه های Jira Cloud تحت مدیریت شرکت و تیم مدیریت کنید. نحوه ایجاد مسائل و خرده وظایف را بیاموزید و تکنیک هایی را جستجو کنید تا مسائل ثبت شده خود مفیدتر شوند. در نهایت...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 13
زمان: 1h 13m
بازدید: 76
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 11-10-2021
( 17 روز قبل)
توضیحات کامل reorder
29,000 تومان
مدیریت منابع می تواند پروژه شما را ساخته و یا خراب کند. پول ، تجهیزات ، یا مهمتر از همه ، کارکنان را تأمین کنید و برنامه های شما به سرعت به هم بریزد. در این دوره ، مدرس Claudine Peet یک فرایند گام به گام برای مدیریت موثر منابع در طول چرخه عمر پروژه را به اشتراک می گذارد. با نقش...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 20
زمان: 50m 4s
بازدید: 56
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 11-10-2021
( 17 روز قبل)
توضیحات کامل reorder
29,000 تومان
اتوماسیون Jira چگونه کار می کند و چه مفاهیم ، ویژگی ها و پیکربندی های دیگری را می توانید برای استفاده موثرتر از Jira به کار بگیرید؟ در این دوره - سومین دوره در مجموعه مدیریت پروژه های Jira - عناصر اصلی اتوماسیون Jira را کشف کرده و برخی از کارهای پروژه Jira خود را خودکار کنید. بیاموزید...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 7
زمان: 44m 32s
بازدید: 100
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 07-10-2021
( 21 روز قبل)
توضیحات کامل reorder
29,000 تومان
حامی پروژه یکی از حیاتی ترین نقشها در هر پروژه است ، به ویژه آنهایی که استراتژیک هستند. هرچه پروژه پیچیده تر باشد ، نقش حامی مهمتر و زمان بیشتری نیاز دارد. در دنیای جدید ما که با تغییر همراه است ، به زودی مدیران اجرایی و مدیران حداقل نیمی از زمان خود را صرف پروژه ها خواهند...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 16
زمان: 1h 1m
بازدید: 113
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 07-10-2021
( 21 روز قبل)
توضیحات کامل reorder
35,000 تومان
نحوه پیکربندی و مدیریت برد Jira را بیاموزید ، سپس به نحوه ارتباط تابلوها و پروژه ها با یکدیگر بپردازید. نحوه مدیریت مسائل و جابجایی آنها بین پروژه ها و همچنین اینکه چرا ردیابی معیارهای تجاری و agile برای پروژه های خود مهم است را بیاموزید. به علاوه ، نحوه ایجاد داشبوردها و...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 9
زمان: 1h 31m
بازدید: 95
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 06-10-2021
( 22 روز قبل)
توضیحات کامل reorder
25,000 تومان
Jira یکی از راه حل های نرم افزاری پیشرو در مدیریت پروژه در صنایع مختلف است و این دوره مدیریت پروژه های Jira از دانشگاه Atlassian به شما می آموزد که چگونه پروژه ها را در Cloud Jira ایجاد ، پیکربندی و نگهداری کنید ، و همچنین به طور موثر شریک شوید با مدیران جیرا این اولین دوره در این سری...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 5
زمان: 37m 24s
بازدید: 179
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 01-10-2021
( 27 روز قبل)
توضیحات کامل reorder
25,000 تومان
Agile توسعه نرم افزار را در سراسر جهان محبوب و موفق کرده است ، اما آیا می دانستید که Agile می تواند بسیار بیشتر از توسعه نرم افزار مورد استفاده قرار گیرد؟ در این دوره مربی Joshua Barnes ، بنیانگذار Process Mentors ، و همچنین Certified Disciplin Agile Instructor و Certified Discipulated Agile Coach ، به شما نشان می دهد...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 18
زمان: 38m 52s
بازدید: 110
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 09-09-2021
1400/6/18
توضیحات کامل reorder
35,000 تومان
طرز فکر Agile راهی هیجان انگیز برای ارائه سریع محصولات با کیفیت بالاتر است. این دوره به شما کمک می کند نقاط قوت و ضعف چندین ابزار نرم افزاری Agile را با هم مقایسه کنید. اینها شامل Microsoft Excel ، Atlassian JIRA ، Trello ، Microsoft Azure DevOps و GitLab منبع باز است. این دوره مزایای ابزارهای ساده مانند...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 40
زمان: 1h 50m
بازدید: 258
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 27-08-2021
1400/6/5
توضیحات کامل reorder
29,000 تومان
به جای اینکه فقط وظایف و یا مدیریت افراد را مدیریت کنید، عالی نیست که واقعا به تیم خود انگیزه دهید که این کار را انجام دهد و بهترین کار آن‌ها باشد؟ مربی Ruth Pearce بنیانگذار و مجری اصلی In In Together Coaching ، در مورد چگونگی تبدیل شدن به یک محرک پروژه به شما کمک می کند. او مزایای ایجاد...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 13
زمان: 48m 0s
بازدید: 173
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 25-08-2021
1400/6/3
توضیحات کامل reorder
35,000 تومان
درک تفاوت بین بسیاری از ابزارهای زیر چتر مایکروسافت پروژه: پروژه برای وب ، پروژه آنلاین و سرور پروژه ، و البته ، پروژه دسکتاپ متصل به ابر یا پیش فرض، می تواند چالش برانگیز باشد. ابزار و برنامه ریز را در ترکیب اضافه کنید و حتی یک چالش بیشتر می شود. در این دوره ، John Riopel ،...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 23
زمان: 1h 37m
بازدید: 195
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 03-08-2021
1400/5/12
توضیحات کامل reorder
19,000 تومان
در حالی که تیم های UX معمولاً با تیم های محصول به خوبی کار می کنند ، وقتی تیم های UX باید با توسعه دهندگان همکاری نزدیک داشته باشند، این موضوع کمی بصری نیست. بسیاری از مشکلاتی که هنگام کار تیم های UX و توسعه دهنده بوجود می آید ، ناشی از عدم آگاهی کافی تیم ها در مورد کار هر...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 11
زمان: 25m 38s
بازدید: 398
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 23-07-2021
1400/5/1
توضیحات کامل reorder
46,000 تومان
ساخت 4D تمرکز بر توالی ساخت را ارائه می دهد که به شما کمک می کند تا پروژه خود را به طور موثرتر برنامه ریزی و نظارت کنید. این دوره با استفاده از نرم افزار SYNCHRO 4D به شما برنامه ریزی 4 بعدی را آموزش می دهد. برای شروع کار با برنامه ریزی 4 بعدی ، شما را از طریق ضروری ترین و متداولترین...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 34
زمان: 3h 14m
بازدید: 359
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 01-07-2021
1400/4/10
توضیحات کامل reorder
35,000 تومان
اگر می خواهید به سرعت با BRF شروع به کار کنید ، «تجربه عملی» - در برنامه نویسی یا هر مهارت دیگر - یک روش عالی برای یادگیری است. این دوره به شما نشان می دهد که چگونه می توانید یک BRF تحویل پذیر ایجاد کنید ، همه موارد را از اصطلاحات لازم و آماده سازی پروژه گرفته تا ایجاد فرمول...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 23
زمان: 1h 50m
بازدید: 356
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 01-07-2021
1400/4/10
توضیحات کامل reorder
29,000 تومان
این دوره اصول ابزار توسعه سریع برنامه SAP ، چارچوب قانون کسب و کار (BRF) را شامل می شود. این دوره با اصول توسعه سریع برنامه (RAD) شروع می شود ، سپس مقدمه ای در مورد مفاهیم و نقاط قوت BRF ارائه می دهد. همچنین تفاوت بین مدیریت پروژه waterfall و agile ، و جزئیات مربوط به نحوه ادغام BRF در هر...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 16
زمان: 56m 29s
بازدید: 359
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 28-06-2021
1400/4/7
توضیحات کامل reorder
25,000 تومان
فن آوری، یکی از آن مکانهای نادر است که تقاضای شغل از میزان عرضه بیشتر است. با این حساب ، چگونه نیروهای استخدام کننده و مدیران استخدام می توانند بهترین نامزدها را برای شغل مورد نظر در مشاغل مورد نظر خود قرار دهند؟ یک راه این است که فن آوری را به اندازه کافی خوب درک کنید...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 8
زمان: 32m 34s
بازدید: 411
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 25-06-2021
1400/4/4
توضیحات کامل reorder
35,000 تومان
مدیریت خدمات یک مدل ذهنی، درکنار ابزارهای ITSM مانند ServiceNow ، Nexthink و HappySignals و همچنین نقش ها و گردش کار، اطلاعاتی است که به شما در پشتیبانی و ارائه محصولات و خدمات ارائه شده شما کمک می کند. این دوره از استاد David Pultorak ضرورت مدیریت خدمات و چگونگی عملکرد بهتر آن در یک محیط چابک...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 28
زمان: 1h 30m
بازدید: 397
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 23-06-2021
1400/4/2
توضیحات کامل reorder
29,000 تومان
با نحوه برنامه ریزی و مدیریت پروژه ها با Microsoft Planner آشنا شوید ، برنامه ای برای برنامه ریزی و مدیریت پروژه برای Microsoft 365. همراه مربی David Rivers باشید تا نحوه انجام کارها در Planner را نشان دهد ، از ایجاد برنامه های جدید و تعیین تاریخ سررسید تا به روزرسانی پروژه. وضعیت و به اشتراک...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 25
زمان: 1h 27m
بازدید: 167
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 22-06-2021
1400/4/1
توضیحات کامل reorder
19,000 تومان
متخصصان امروز به رویکردهای توسعه نیاز دارند که شخصاً از راه دور و به صورت ترکیبی کارساز باشد. در این دوره ، بیاموزید که چگونه یک چارچوب توسعه نرم افزار - که به درستی agile نامیده می شود - به شما کمک می کند تا از هرج و مرج به درستی استفاده کنید. مربی Reginald Valentine با مرور تاریخچه...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 11
زمان: 25m 34s
بازدید: 332
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 16-06-2021
1400/3/26
توضیحات کامل reorder
29,000 تومان
حوزه مدیریت پروژه به سرعت در حال پیشرفت است. مدیران موفق پروژه می دانند که چگونه از رویکردهای پیش بینی کننده مانند waterfall ، و همچنین شیوه های سازگارتر و چابک تر کار استفاده کنند. اما چگونه می توانید با ترکیب این روش ها یک پروژه ترکیبی را به خط پایان برسانید؟ در این دوره...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 23
زمان: 1h 11m
بازدید: 365
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 10-06-2021
1400/3/20
توضیحات کامل reorder
19,000 تومان
یکی از بزرگترین مشکلات دنیای سریع و هدف گرا این است که ما اغلب در انجام پروژه ها و وظایف عجله می کنیم ، سپس به سراغ مورد بعدی لیست می رویم و به ندرت مکث می کنیم تا نتایج را تأمل کنیم. چه چیزی خوب کار کرد؟ نقاط ضعف کدام بودند؟ به ناچار ، همان مشکلات ناامیدکننده تکرار می شوند....
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 11
زمان: 29m 7s
بازدید: 435
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 14-05-2021
1400/2/24
توضیحات کامل reorder
19,000 تومان
اگر تاکنون پروژه بزرگی را در محل کار خود به اتمام رساند‌ه‌اید، پس از کمرنگ شدن لذت یا تسکین اولیه، ممکن است به سرعت متوجه شده باشید که کار هنوز تمام نشده است. در حالی که افراد درگیر در پروژه ممکن است آماده رفتن به کار جدید یا بازگشت به نقش منظم خود باشند، محصولات قابل...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 11
زمان: 27m 50s
بازدید: 574
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 21-04-2021
1400/2/1
توضیحات کامل reorder
29,000 تومان
محیط‌های Agile چالش‌ها و فرصت‌های منحصر به فردی برای رهبری دارند. در این دوره، مربی Kelley O`Connell تعاریف رهبری، اهداف و تکنیک‌های رهبری agile و تثبیت رهبری را پوشش می‌دهد. او توضیح می‌دهد که چرا رهبری در محیط‌های agile ضروری است، سپس از عملکردهای سنتی رهبری عبور می‌کند و اینکه...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 17
زمان: 41m 45s
بازدید: 786
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 19-04-2021
1400/1/30
توضیحات کامل reorder
25,000 تومان
اگرچه کیفیت در مورد محصولاتی مانند اتومبیل، لباس یا غذا ممکن است یک معیار ذهنی باشد، شما هنوز هم می‌توانید به راحتی کیفیت را به عنوان اندازه گیری انتظارات در مقابل واقعیت در نظر بگیرید. وقتی صحبت از حوزه مدیریت پروژه می‌شود، تعریف کیفیت کمی کوتاهتر و خشک‌تر است: پروژه...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 13
زمان: 31m 4s
بازدید: 642
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 15-04-2021
1400/1/26
توضیحات کامل reorder
صفحه 1 از 5
تمامی زیرنویس‌های فارسی و مطالب ترجمه شده در سایت، بطور انحصاری متعلق به فارسی لینـدا بوده و هر گونه کپی‌ برداری و یا استفاده از آنها به هر شکلی در سایتها یا برنامه‌های دیگر پیگرد قانونی دارد